כלי ניהולי מעולה לאבחון מידת מחוייבות בני המשפחה לעסק

 
שאלון על מחויבות לעסק המשפחתי

ההצהרות המובאות להלן מייצגות רגשות אפשריים של יחידים
כלפי העסק המשפחתי שלהם.

על בסיס רגשותיך כלפי העסק המשפחתי שלך,
אנא דרג את מידת הסכמתך או אי-הסכמתך עם כל הצהרה,
על ידי בחירה באחת מחמש התשובות המובאות למטה.
התשובות מהוות חומר לדיונים משפחתיים על חילוקי דעות בדבר מחויבות וסיבות למחלוקת.

תשובות לבחירה:
1. מתנגד בהחלט
2. מתנגד מתון
3. לא מתנגד ולא מסכים
4. מסכים מתון
5. מסכים בהחלט

לכל אחת מההצהרות הבאות בחר במספר המתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך:
__1. אני מוכן להשקיע מאמץ ניכר ומעבר למצופה כדי לתרום להצלחת העסק המשפחתי.
__2. אני תומך בעסק המשפחתי בדיונים עם חברים, עובדים ובני משפחה אחרים.
__3. אני מרגיש נאמנות כלפי העסק המשפחתי.
__4. אני מרגיש שהערכים שלי תואמים לאלה של העסק.
__5. אני גאה לספר לאחרים שאני חלק מהעסק המשפחתי.
__6. אפשר להפיק תועלת רבה מהשתתפות ארוכת טווח בעסק המשפחתי.
__7. אני מסכים עם היעדים, התוכניות והמדיניות של העסק.
__8. חשוב לי באמת מה יעלה בגורלו של העסק המשפחתי.
__9. ההחלטה להיות מעורב בעסק המשפחתי השפיעה בצורה חיובית על חיי.
_10. אני מבין את ההחלטות של משפחתי בנוגע לעתיד העסק המשפחתי ותומך בהן.

____ סיכום הנקודות

ציון:  חלק את סיכום הנקודות ב-10 כדי לחשב דירוג ממוצע.
(מתוך הספר "תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים"-קארלוק ווורד)

דילוג לתוכן